fbpx

Disclaimer

Voor meer informatie mail naar info@emilyvanvught.nl

Eenmanszaak Emily van Vught, met KvK-nummer 70117780, hierna “Emily van Vught” wil u hartelijk welkom heten op www.emilyvanvught.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Emily van Vught kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Emily van Vught zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Emily van Vught zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Emily van Vught is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Emily van Vught verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Emily van Vught tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Emily van Vught dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@emilyvanvught.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Emily van Vught of die van licentiegevers. Emily van Vught behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@emilyvanvught.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Emily van Vught per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Emily van Vught weten via info@emilyvanvught.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Emily van Vught verplicht is tot enige schadevergoeding.

Emily van Vught behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Download het gratis ebook: Holistisch Business Model Canvas

Breng jouw business naar het volgende niveau! Met het Holistisch Business Model heb jij jouw unieke waarde weer kraakhelder voor ogen en werk je vanuit focus en flow aan de groei van jouw onderneming!

Gelukt!

Let's chat! 💫
1
💬 stuur me een berichtje
Heb je een vraag of wil je graag meer weten over een traject? Stuur me een berichtje! 🧡✨